در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
info@asiainstrumentsltd.com
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

بخش پروژه ها

بخش پروژه ها

دپارتمان پروژه در این شرکت یک سیستم مدیریتی ماتریسی قوی استوار است. بر اساس مدیریت پروژه ماتریس، هر پروژه در داخل دپارتمان های مختلف صورت می گیرد. تیم پروژه، شامل مدیر پروژه و مهندسان پروژه برای اجرای تمام وقت آن شکل می گیرد. بعد از تنفیذ پروژه، یک گروه پروژه از پرسنل مجرب برای مدیریت و انجام امور مربوط به پروژه، تضمین کیفیت، بازرگانی، بازرسی، ساخت، کنترل هزینه و زمانبندی و مواد اولیه شکل می گیرد. بنابراین، گروه پروژه از تیم پروژه و مهندسان ارشد از دپارتمان های فنی شکل می گیرد. آرایش گروه پروژه در حالت کلی براساس نیازهای پروژه است.

عضویت در خبرنامه ما:

لطفا جهت عضویت در خبرنامه برای دریافت تازه ترین اخبار و مقالات ایمیل خود را وارد نمائید.
خیر، متشکر
عضویت در خبرنامه ما:
English Catalogue