در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

Wellhead control system

سیستم کنترل سرچاهی یا (wellhead control system) که از جهت کنترل فشار و ایجاد ایمنی (با توجه به فشار بالای سیال (نفت و گاز) درون چاه ها) محصولی بسیار با اهمیت می باشد. وظیفه اصلی تابلوهای کنترل سرچاهی، باز و بسته نمودن شیرهای سطحی (SSV) و زیر سطحی (SSSV)، شیر بهره برداری (WV) چاه های نفت و گاز، ایجاد خط فشار جهت سنسورهای فشار (pressure switch)، سنسور آتش و زلزله (fusible plug) در مواقع اضطرار و ارسال فرمان به بهره بردار می باشد.

با توجه به درجه اهمیت موضوع، لازم است فرایند باز و بسته نمودن شیرها به صورت هیدرولیکی انجام پذیرد. همچنین جهت افزایش ایمنی و پایداری سیستم، فرایند کنترل به صورت پنوماتیکی صورت می گیرد. سیستم کنترل سرچاهی این شرکت (double and Multiple ،single) با استفاده از استانداردهای

 API-PR-14B,IPS-M-IN280 به طور کاملا بومی ساخته می شوند.

English Catalogue