در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

prover

هنگامی که با انتقال و یا فروش ترکیب های هیدروکربنی نفت و گاز سروکار داریم، خطا حتی در موارد جزِئی منجر به خسارت مالی قابل توجه می شود.در نتیجه اطمینان کامل از دقت فلومتر flow meter حائز اهمیت فراوانی است.

در تمام سامانه های میترینگ مال Batching & Transfer Custody) ، اصل بر مبنای به حداقل رساندن خطا در سراسر سامانه است.شرکت آسیا ابزار دقیق پروورهای ارائه می کند که از مطمئن ترین دستگاه های موجود برای اعتبارسنجی و کالیبراسیون خروجی های فلومتر بوده و فاکتورهای کنتور را تعیین می کند. این روش ساده و دقیقی برای کالیبره کردن فلومترها در محل نصب است تا از دقت مقدار دبی اندازه گیری شده اطمینان کامل حاصل شود.

شرکت آسیا ابزار دقیق با بیشتر از 20 سال تجربه در ایران به عنوان اولین شرکت سازنده سیستم های میترینگ و پروور توانایی طراحی،تأمین،ساخت،آزمایش و کالیبراسیون سیستم های   Prover  برای فرآورده های نفتی مطابق با استانداردها و مقررات بین المللی و نیازمندیهای کارفرما را دارد.

پروورها می توانند ثابت یا متحرک باشند و طراحی می تواند نیاز های خاص کارفرما را بر اساس نرم افزار دنبال کند.

پروورهای موجود عبارتند از:

1)Tank Provers

2)Master Meters

3)Bi-directional pipe provers

4)Small volume provers(SVP)

5)Compact provers

6)Bi-directional piston provers

7)Mobile master provers

English Catalogue