در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

Sampling System

برای دستیابی به نمونه واقعی فرایند، انتقال آن به آنالایزر ها و یا نمونه برداری آزمایشگاهی، تعدیل شرایط فیزیکی نمونه از مهمترین دلایل استفاده از سیستم های نمونه برداری یا  Sampling System هستند. بخش عمده ای از مشکلات آنالایزرها به سیستم های نمونه برداری باز می گردند که این امر اهمیت طراحی درست، اجزا و قطعات مناسب و اجرای بی نقص در آنها را دوچندان می نماید. مجموعه آسیا ابزار دقیق است که به عنوان اولین طراح و سازنده سیستم های نمونه برداری گاز، مایع و آزمایشگاهی در خدمت صنعت ایران بوده است.

English Catalogue