در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

Analyzer package

شرکت آسیا ابزار دقیق ارایه دهنده سیستم های کامل آنالیز گاز و نفت شامل تجهیزات نمونه برداری، فیلترها، سیلندرهای کالیبراسیون و آنالیزهای صنعتی می باشد. این تجهیزات برای اندازه گیری خلوص و مانیتورینگ انواع عناصر و مشخصه ها از جمله  و نقطه شبنم ارایه می شود که در پروسه تولید و اندازه گیری گازهای آلاینده محیط زیست، اهمیت زیادی دارند. طراحی سیستم های نمونه گیری و انتخاب آنالایزر مناسب، ساخت سیستم و نظارت و راه اندازی ، تماما توسط مهندسین این مجموعه انجام می پذیرد.

English Catalogue