در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

ارزیابی صلاحیت

ارزیابی صلاحیت

نظر به اینکه شرکت آسیا ابزار دقیق توانسته است نقشی موثر و سازنده از طریق تولید و تامین کالاهای مورد نیاز طرح ها، پروژه ها و مجتمع های صنعت نفت ایفا نماید، موفق به اخذ گواهینامه های صلاحیت از شرکت های معتبر نفت، گاز و پتروشیمی ایران شده است. از جمله این شرکت با توجه به بومی سازی ساخت اسکیدهای میترینگ و پرووینگ، دارای گواهینامه ساخت و تجمیع (Integration) تجهیزات اسکیدهای میترینگ و پرووینگ حجمی مایعات و گازهای هیدروکربوری از اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی می باشد.

گواهی های ارسالی

English Catalogue