در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

امور حقوقی

بخش امور حقوقی

مدیریت قرارداد، در واقع مدیریت آن دسته از قراردادهایی است که با مشتریان، کارفرمایان، شرکا و یا کارکنان بسته می شود. مدیریت قرارداد شامل مذاکره و تضمین جزییات و شرایط قراردادها بر اساس قانون است. علاوه بر این مستند سازی و توافق بر سر هرگونه تغییر و یا اصلاح در این قراردادها بر عهده این مدیریت است.

می توان گفت مدیریت، اجرا و تحلیل کارامد قراردادها با هدف بیشینه کردن بازدهی مالی و اجرایی و کمیته کردن خطرات وظیفه مدیریت قراردادها است. قراردادهای تجاری رایج شامل نامه های استخدام، فاکتورهای فروش و سفارش های خرید می باشد. قراردادهای پیچیده اغلب برای پروژه های ساخت و خدمات ویژه که از لحاظ فنی جزییات زیادی دارند لازم اند.

مدل مدیریت قرارداد استاندارد، شامل اصول زیر در قلمرو خویش است:

  • اختیارات و مذاکره
  • مدیریت پایه ای
  • مدیریت تعهدات
  • مدیریت ارتباطات
  • مدیریت اسناد
  • رشد و پیشرفت
English Catalogue