در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

بخش ایمنی و بهداشت

بخش ایمنی، بهداشت، محیط زیست و ISO

عملیات ایمن و پایدار پیش نیاز توسعه پایدار و سودمند برای یک شرکت است که به طور مستقیم با توسعه بلند مدت شرکت رابطه دارد. از ابتدای تاسیس آسیا ابزار دقیق، ایمنی یک امر بسیار مهم به شمار می آمده است. با اعتقاد به این اصل که ایمنی و زندگی انسانی دارای بیشترین ارزش هستند، سیاست HSE این شرکت همواره در جهت ارتقا سطح کیفی ایمنی بوده است.

سیاست این دپارتمان:

  • دارای مدیریت HSE سیستماتیکی است که انطباق با قانون را برای دستیابی به توسعه پایدار تضمین می کند.
  • برای گسترش، روش ها و اقدامات لازم را انجام می دهد.
  • به پیمانکاران برای مدیریت HSE همگام با این سیاست نیازمند است.
  • نیازمند سرمایه گذاری مشترک تحت کنترل عملیاتی خود می باشد.
  • به طور موثر بر جوامع مربوطه اثر می گذارد.

تعهدات :

در این شرکت، همه کارکنان متعهد به موارد زیر می باشند:

  • حفاظت از محیط زیست
  • توسعه منابع، محصولات و خدمات انرژی
  • پیروی از قاعده ایمنی مردم
  • استفاده بهینه از مواد و انرژی
  • گزارش عمومی فعالیت ها

در این راه همواره به دنبال آن نوع از مدیریت HSE هستیم که به آن افتخار کنیم، رضایت مشتریان و جامعه را جلب کنیم و سهمی در توسعه پایدار کشور داشته باشیم.

English Catalogue