در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

بخش تحقیق و توسعه

بخش تحقیق و توسعه

سرمایه گذاری مستمر در بخش های متفاوت تحقیق و توسعه، یکی از ارکان فعالیت های مجموعه آسیا ابزار دقیق است و بخش قابل توجهی از این فعالیت ها، در راستای ارتقاء کیفیت و قابلیت اطمینان محصولات بوده است. در این راستا با مشارکت بخش R &D و Q.C سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش آزمون های کیفی صورت گرفته است تا بتوانیم از قابلیت اطمینان و عملکرد تولید اطمینان حاصل نماییم و قادر باشیم بالاترین استاندارد های بین المللی را رعایت نماییم. شایان ذکر است بخش R & D این شرکت، با تلاش مستمر توانسته با ساخت سیستم های میترینگ، Analyzer house ، process package ،wellhead control system و control system تجهیزات مختلفی را در کشور بومی سازی کند.

English Catalogue