در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

مدیریت سرمایه گذاری

مدیریت سرمایه گذاری و توسعه اهداف شرکت

مدیریت مالی به عنوان قلب تپنده یک شرکت، به صورت یک زیر سیستم مدیریت کلی شرکت تبیین می گردد که هدف آن تضمین منابع مالی، استفاده سودمند از آنها، افزایش ارزش و ایمنی سرمایه های شرکت می باشد.

وظایف مدیریت مالی را می توان به صورت خلاصه اینطور بیان کرد:

  • ارزیابی تلاش مجموعه از دیدگاه مالی برای مجموعه فعالیت های اتخاذ شده در یک بازه معین
  • تامین شرایط ساختاری و کیفی لازم سرمایه
  • کنترل نحوه استفاده از سرمایه
  • تاثیرگذاری بر فاکتورهای تصمیم گیری در هر مرکز به منظور تضمین استفاده مفید از سرمایه های جذب شده
  • تضمین و نگهداری تعادل مالی بر اساس نیازهای شرکت
  • تلاش برای دستیابی به نتایج مالی مدنظر

در مدیریت مالی یک شرکت مدرن و موفق جایی برای اشتباه و یا هرگونه عمل کند، غیر مفید و غیر قابل اطمینان وجود ندارد. بیشتر از هر بخش دیگری در این شرکت، اداره منابع مالی نیازمند دقت، قابلیت اطمینان و شفافیت است. بنابراین، بدون این فاکتورها سرمایه به خارج از شرکت نشت می کند.

مدیریت مالی تنها به محاسبه سود و پرداخت صورت حساب اختصاص ندارد، بلکه به عنوان یک مولفه کلیدی در استراتژی تجاری یک شرکت در نظر گرفته می­شود. همه چیز (سود، رضایت کارکنان، برنامه ریزی و بهره وری) به مدیریت مالی وابسته است. ساختار مالی به کمک این شرکت آمده است تا توان مالی آن را بهبود بخشیده و جهت گیری درستی به آن بدهد. هدف این بخش این است که مدیریت مالی را در درون استراتژی کلی شرکت قرار دهد و خدمات بهتری را برای مشتریان، حمایت بهتر از نیروی کار و سود بیشتر برای شرکت فراهم کند.

English Catalogue