در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی یا CSR   مخفف(corporate social responsibility)  است که به فعالیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و انجام کارهای نوع دوستانه آن‌ها اشاره دارد. درحقیقت شرکت‌ها باید در برابر جامعه و فضای فعالیت خود مسئول باشند و برای بهتر شدن آن تلاش کنند. مولفه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) براساس مدل هاروارد به سه دسته اقدامات خیرخواهانه، افزایش راندمان‌ها و تغییر مدل کسب ‌و کار تقسیم می‌شود.

مسئولیت اجتماعی شرکتی یک مفهوم مرتبط با دنیای کسب و کار است که با حوزه­ های اخلاق، جامعه و رفاه ارتباط دارد. مسئولیت اجتماعی شرکتی به ‌واقع جز ملاحظات اخلاقی شرکت­هاست و زیرمجموعه اخلاق کسب‌وکار دسته‌بندی می­شود که به‌ موجب آن شرکت­ها به ‌غیر از مسئولیت اجتماعی یاCSR  مخفف(corporate social responsibility)  است که به فعالیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و انجام کارهای نوع دوستانه آن‌ها اشاره دارد. درحقیقت شرکت‌ها باید در برابر جامعه و فضای فعالیت خود مسئول باشند و برای بهتر شدن آن تلاش کنند. مولفه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) براساس مدل هاروارد به سه دسته اقدامات خیرخواهانه، افزایش راندمان‌ها و تغییر مدل کسب ‌و کار تقسیم می‌شود.

مسئولیت اجتماعی شرکتی یک مفهوم مرتبط با دنیای کسب و کار است که با حوزه­ های اخلاق، جامعه و رفاه ارتباط دارد. مسئولیت اجتماعی شرکتی به ‌واقع جز ملاحظات اخلاقی شرکت­هاست و زیرمجموعه اخلاق کسب‌وکار دسته‌بندی می­شود که به‌ موجب آن شرکت­ها به ‌غیر از تعهدات مالی و اقتصادی که دارند باید در قبال انسان­ها و محیط­زیست یا به‌ عبارت ‌دیگر، جامعه نیز مسئول و متعهد باشند.

تعهدات مالی و اقتصادی که دارند باید در قبال انسان­ها و محیط­زیست یا به‌ عبارت ‌دیگر، جامعه نیز مسئول و متعهد باشند.

English Catalogue