در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

معاونت مالی و اداری

معاونت مالی و اداری

هدف از دپارتمان معاونت مالی و اداری این است که

  • برنامه ریزی، نظارت و اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود و توسعه و بکارگیری صحیح منابع انسانی، مالی، اطلاعاتی و فیزیکی
  • سیاستگذاری در امور مربوط به امور اداری، استخدامی و بودجه نظارت بر امور مربوط به تهیه و تنظیم موافقت‌نامه‌های لازم پس ازتصویب و ابلاغ بودجه کل کشور براساس فعالیت‌ها و برنامه‌ها.
  • نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات در قالب برنامه‌ها و فعالیت‌های مصوب و قوانین و مقررات مربوط.
  • نظارت بر انجام امور مربوط به تنظیم پیشنهاد اصلاح بودجه
  • نظارت بر امور مربوط به بررسی و تهیه و تنظیم نمودار سازمانی، شرح وظایف و سازمان تفضیلی.
  • مطالعه سیستمها و روش‌های انجام کارو ارائه سیستم‌ها و روش‌های مطلوب.
  • نظارت بر اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و شرکت در جلسات کمیته اجرایی طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل.
  • سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد کمیته بهره‌ وری و شورای تحول اداری و بهره‌ وری.
  • نظارت بر ارائه طرح‌ها و برنامه‌ های خاص اصلاحات اداری در چارچوب سیاست‌ها و خطی مشی‌های ابلاغی ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری.
English Catalogue