در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

واحد طراحی مهندسی

واحد طراحی مهندسی

هدف دپارتمان مهندسی این شرکت این است که عملکرد کلی طراحی و ساخت را ماکزیمم کند. بر طبق طبیعت یک پروژه، مطالعات تیم مهندسی شامل تمام و یا قسمتی از موارد زیر است:

  • امکان سنجی
  • طراحی (اصول، پایه و جزییات)
  • مهندسی بازرگانی
  • مهندسی ساخت

شرکت آسیا ابزار دقیق با توجه به انجام انتقال تکنولوژی به داخل کشور جهت بومی سازی محصولات توانایی طراحی مهندسی و ساخت انواع سیستم های اندازه گیری جریان (میترینگ)، سیستم های کنترلی و  ESD، تجهیزات پروسسی، Analyzer House، Wellhead Control Panel و Sampling System را دارا میباشد.

English Catalogue