در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

Process Packages

با توجه به نیاز مبرم و روز افزون صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و  نیروگاهی کشور به پکیج های مختلف کنترلی و پروسسی، شرکت آسیا ابزار دقیق ضمن کسب و ارتقا دانش فنی خود از طریق شرکتهای بزرگ بین المللی، نسبت به بومی سازی و ساخت تجهیزات فوق در داخل کشور همت گمارده است.

شرکت آسیا ابزار دقیق موفق به امضای توافقنامه همکاری مشترک(Partnership Agreement)  در زمینه انتقال تکنولوژی و بومی سازی پکیج های پروسسی شده است.

English Catalogue