در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

بازدید شرکت پالایش و میعانات گازی آدیش جنوبی

بازدید شرکت پالایش و میعانات گازی آدیش جنوبی از کل فازهای مجتمع صنعتی شرکت آسیا ابزار دقیق در تاریخ 3 خرداد

5/5
English Catalogue