در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

ماه: خرداد 1403

افتتاح خانه بهداشت کارگری مجتمع صنعتی شرکت آسیا ابزار دقیق

موضوع  ایمنی و بهداشت حرفه‌ای  کارکنان یکی از اولویت‌های اساسی نظام سلامت در شرکت آسیا ابزار دقیق می باشد و توجه به سلامت نیروی کار همواره در برنامه سیاست های کلی مدیریتی و برنامه های HSE قرار دارد. به استناد اصل 29 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1366 که طرح مشترک […]
ادامه مطلب
English Catalogue