در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

SAT سیستم میترینگ ، کنترل سیستم پالایشگاه بید بلند

تست نهایی SAT سیستم میترینگ پالایشگاه بید بلند یونیت 450

با حضور کارفرمایان و اداره نظارت بر صادرات و اداره نظارت بر تولید وزارت نفت

5/5
English Catalogue