در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

مراحل FAT تست کارخانه ای پروور یونیت 149 پروژه تنبک

تست پروور یونیت 149 پروژه تنبک مجتمع صنعتی شرکت آسیا ابزار دقیق توسط اداره کل نظارت بر صادرات وزارت نفت و شرکت P.K.S.K در تاریخ 24 خرداد

5/5
English Catalogue