در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

انجام FAT تست کارخانه ای یونیت 149 پروژه تنبک

پس از اتمام کار ساخت تابلو های بوتان و پروپان یونیت 149 پروژه تنبک ، وارد مرحله ای تست کارخانه های تابلو های کنترل سیستم و سمپلینگ سیستم گردید .

که با حضور کارفرما و بازرسین مربوطه و شرکت PKSK دو تابلو بوتان و پروپان کنترل سیستم  یونیت 149 بطور همزمان تحت تست نهایی سخت افزاری و نرم افزاری گردید که پس از انجام این تست ها بطور موازی چک نهایی و تست دو عدد سمپلینگ سیستم  نیز صورت پذیرفت تا در سایت فاز 13 عسلویه شروع به نصب و راه اندازی گردد.

5/5
English Catalogue