در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

بازدید دکتر سعید محمد از مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

بازدید جناب آقای دکتر سعید محمد و هیئت همراه از کلیه بخشهای مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق ، صحبت در خصوص روند کار و همچنین بازدید از پروژه های در حال اجراء در این مجتمع صورت پذیرفت.

5/5
English Catalogue