در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

شروع عملیات اجرایی طرح توسعه مجتمع صنعتی شرکت آسیا ابزار دقیق

شروع عملیات اجرایی طرح توسعه مجتمع صنعتی شرکت آسیا ابزار دقیق به مساحت ۱۰ هکتار با ظرفیت ۱۵ واحد تولیدی با حضور مدیران شرکت آسیا ابزار دقیق آغاز گردید.

5/5
English Catalogue