در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

عملیات تست میترینگ پایانه استراتژیک صادراتی گوره و جاسک

عملیات تست میدانی میترینگ پایانه استراتژیک صادراتی گوره و جاسک با حضور کار شناسان اداره کل نظارت بر صادرات بهمراه کارفرما و تیم راه اندازی مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

5/5
English Catalogue