در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

اجرای دوره آموزشی آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت

اجرای دوره آموزشی آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001. ISO 29001 که در جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی برای کلیه واحدهای مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق بطور جداگانه برگزار گردید.

5/5
English Catalogue