در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

دومین مرحله تست کارخانه ای سیستم میترینگ پروژه گچساران

دومین مرحله تست کارخانه ای FAT سیستم میترینگ و کنترل سیستم پروژه گچساران با حضور کارفرما و بازرس شخص ثالث در مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق صورت پذیرفت.

5/5
English Catalogue