در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

طراحی و ساخت پکیج موبایل پروور پرتابل پروژه استراتژیک منطقه مکران(جاسک)

طراحی و ساخت پکیج موبایل پروور پرتابل پروژه استراتژیک منطقه مکران ( جاسک ) در مجتمع صنعتی شرکت آسیا ابزار دقیق صورت گرفت، جهت مراحل نصب و راه اندازی به سایت حمل گردید.

English Catalogue