در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

بازدید آقای دکتر دهقانی

بازدید جناب آقای دکتر دهقانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور بهمراه استاندار محترم استان البرز

جناب آقای دکتر دهقانی معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهور  بهمراه استاندار محترم  استان البرز در تاریخ 1402/02/14 از بخشهای مختلف مجتمع صنعتی شرکت آسیا ابزار دقیق بازدید بعمل آورده و رهنمود های  لازم را در جهت  توسعه فناوری در حوزه نفت و گاز را  به مدیران شرکت بیان فرمودند.
ادامه مطلب
English Catalogue