در حال بارگذاری
اولین طراح و سازنده سیستم میترینگ ( اندازه گیری ) در ایران و خاورمیانه
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
026-34921581-6
[email protected]
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیقمجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق

خانه بهداشت کارگری

افتتاح خانه بهداشت کارگری مجتمع صنعتی شرکت آسیا ابزار دقیق

موضوع  ایمنی و بهداشت حرفه‌ای  کارکنان یکی از اولویت‌های اساسی نظام سلامت در شرکت آسیا ابزار دقیق می باشد و توجه به سلامت نیروی کار همواره در برنامه سیاست های کلی مدیریتی و برنامه های HSE قرار دارد. به استناد اصل 29 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1366 که طرح مشترک […]
ادامه مطلب
English Catalogue